drugfont

Splošni pogoji poslovanja

REZERVACIJA, NAČIN PLAČILA IN SPLOŠNA PRAVILA

Povpraševanja in rezervacije sprejemamo na naših spletnih straneh ali osebno na recepciji našega kampa. Z rezervacijo kapacitet na teh spletnih straneh uporabnik izjavlja, da v celoti sprejema te Splošne pogoje uporabe storitev. S tem vse navedeno v nadaljnjem besedilu zavezuje tako uporabnika kot tudi Kamp Lupis.

Pri rezervaciji kapacitet je uporabnik storitve dolžan posredovati vse zahtevane podatke. Da bi bila rezervacija veljavna, mora uporabnik storitve zagotoviti rezervacijo s plačilom akontacije.

Plačilo se izvrši pri prihodu na recepciji, s kreditno kartico ali v gotovini ali z nakazilom na poslovni bančni račun.

Vaši osebni podatki so v celoti zaščiteni.

Vse rezervacije veljajo za veljavne šele po vplačilu akontacije.

Akontacija po opravljeni rezervaciji se v celoti odbije od zneska zaključnega računa.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

TURISTIČNA TAKSA

V skladu s predpisi, ki urejujejo plačilo turistične takse, je uporabnik storitve pri plačilu nastanitve v kampu dolžan plačati tudi turistično takso.

CENE STORITEV

Cena storitve pomeni znesek na osebo/dan, kot je navedena v ceniku storitev. Dodatne storitve niso vključene v ceno in uporabnik jih plača dodatno. Kamp Lupis si pridržuje pravico do spremembe cen storitev v vsakem trenutku. Uporabnikom, ki so vplačali depozit ali zagotovili sprejemljivo garancijo rezervacije, Kamp Lupis zagotavlja cene, ki so veljale v trenutku rezervacije. Za bivanja brez vnaprejšnje rezervacije veljajo cene in pogoji po veljavnem ceniku.

KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV

Objekt in nastanitvene enote v sklopu Kampa Lupis so kategorizirane s strani pooblaščenih organov Ministrstva za turizem RH v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

PRAVICA KAMPA LUPIS DO SPREMEMB IN ODPOVEDI REZERVACIJE

Kamp Lupis si pridržuje pravico v vsakem trenutku spremeniti rezervacijo ali način zagotavljanja storitev, če pride do okoliščin, ki so izven našega nadzora, ki jih ne moremo predvideti, se jim izogniti ali preložiti. Potrjena nastanitvena enota se lahko zamenja z nastanitveno enoto iste ali višje kategorije po isti ceni, ki je veljala v trenutku potrditve rezervacije. O tej spremembi bo gost pravočasno obveščen. Če nadomestna nastanitev ni mogoča, rezervacija pa je vnaprej vplačana, si Kamp Lupis pridržuje pravico do odpovedi rezervacije ter povračila celotnega vplačanega zneska.

PRAVICA GOSTA DO SPREMEMBE IN ODPOVEDI REZERVACIJE

Če gost želi spremeniti ali odpovedati rezervacijo, ki jo je izvršil na lastno zahtevo, mora to storiti pisno po elektronski pošti.

Za odpoved rezervacije veljajo naslednji pogoji:

V primeru odpovedi se plača odškodnina v skladu z navedenimi pogoji poslovanja:

  • V primeru odpovedi 91 ali več dni pred pričetkom rezerviranega termina zadržimo 15 % akontacije.
  • V primeru odpovedi 90 do 61 dni pred pričetkom rezerviranega termina zadržimo 50 % akontacije.
  • V primeru odpovedi 60 do 31 dni pred pričetkom rezerviranega termina zadržimo 75 % akontacije.
  • V primeru odpovedi 30 ali manj dni pred začetkom rezerviranega termina zadržimo 90 % akontacije.
  • V primeru odpovedi na dan prihoda zadržimo 100 % akontacije.

Akontacija znaša 30 % zneska rezerviranega bivanja.

Za neprihod gosta, predčasni odhod ali krajše bivanje se zaračuna 100 % znesek cene celotnega bivanja. Denarja ne vračamo.

V zelo ekstremnih pogojih, kot je bila kriza zaradi Corone leta 2020, si zadržujemo pravico do odstopanja od pogojev.

Na začetku pandemije leta 2020 in 2021 smo ponudili brezplačne odpovedi in možnost, da se akontacija v celoti izkoristi pri naslednjem obisku. Pogoji potovanja in situacija s korono so se medtem spremenili in zdaj veljajo običajni pogoji poslovanja.

OBVEZNOSTI KAMPA LUPIS DO UPORABNIKA STORITVE

Obveza Kampa Lupis je stalna skrb za kakovost naših storitev, v skladu z zakonskimi predpisi, pravili stroke ter splošno sprejetimi uzancami in običaji v turistično-gostinski dejavnosti. Kamp si bo prizadeval prevzete obveznosti izpolnjevati v celoti, razen v primeru okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OBVEZNOSTI UPORABNIKA STORITVE

Uporabnik storitve je dolžan priskrbeti in imeti vso osebno dokumentacijo, ki je potrebna ob prihodu in odhodu iz namestitvenih enot Kampa Lupis. Uporabnik storitve je dolžan spoštovati hišni red Kampa Lupis.

PRAVICA DO UGOVORA

Če so storitve iz ponudbe nekakovostno izvršene, lahko gost vloži pisni ugovor. Vsak gost ima pravico do ugovora zaradi neizvršene plačane storitve. Vsak gost – nosilec potrjene rezervacije, mora ugovor vložiti posebej. Gost je dolžan sodelovati z osebjem Kampa Lupis v dobri nameri, da se odpravijo vzroki ugovora.

Postopek ugovora:

Gost je dolžan nemudoma na recepciji reklamirati neustrezno storitev ali o tem obvestiti Kamp Lupis na e-naslov: marija@camplupis.tcloud.hr ali po pošti na naslov : Lovište 68, 20269 Lovište.

Kamp Lupis bo pisno potrdil, da je ugovor prejel in nanj odgovoril v 15 dneh od dne vložitve ugovora.

PRISTOJNOST SODIŠČA

Vsi spori ali nesoglasja se bodo reševala sporazumno, na način, ki je za obe strani sprejemljiv, če pa to ne bo mogoče, bo za to poskrbela arbitraža krajevno pristojnega sodišča.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podatki varovani s sistemom politike zasebnosti

Podatke, ki jih zahtevamo od gostov in ki so varovani, so : ime in priimek, naslov, naslov e-pošte, telefonska številka in/ali številka mobitela, sredstva plačila, računi in drugi podatki, ki jih navedete in pripišete, da želite, ostanejo tajni. Z našega elektronskega poštnega seznama se lahko v vsakem trenutku odjavite z izrecno izjavo. Ko to storite, Kamp Lupis vaših podatkov ne bo več uporabljal za promocijske namene.

Namen pridobljenih podatkov

Vsi podatki, ki jih dobimo od gostov, so namenjeni izključno za čim bolj učinkovit odgovor na povpraševanje gosta, zagotovitev zahtevane storitve, promocijo naših storitev (newsletter), našo interno statistično obdelavo podatkov, možnost pošiljanja publikacij, brošur in drugih reklamnih materialov.

Kamp Lupis zagotavlja, da bo zbrane podatke uporabljal samo za navedene namene. Z odstopanjem svojih osebnih podatkov skozi vse oblike komunikacije dajete svojo izrecno soglasnost, da vas lahko Kamp Lupis kontaktira samo za navedene namene. Če ne želite, da vas Kamp Lupis kontaktira, morate o tem izrecno pisno obvestiti Kamp Lupis.

Čas trajanja politike zasebnosti

Takoj ko pošljete svoje podatke, se strinjate, da vas kontaktiramo in dodamo na naš elektronski poštni seznam, kar pomeni vaše soglasje za kontakt.

Vsebina politike zasebnosti

Vašega e-poštnega naslova in drugih podatkov ne prodajamo, ne dajemo v najem in ne dajemo na voljo tretjim pravnim in fizičnim osebam brez vašega dovoljenja, saj je to v nasprotju z našo politiko zasebnosti. Kamp Lupis ne odgovarja za naključne napake ali napake zaradi višje sile ali drugih objektivnih okoliščin, ki bi lahko povzročile nenamerno kršitev zagotovljenega varstva vaših podatkov, vendar zagotavlja, da bo napaka odpravljena, če je mogoče, čim prej.

Piškotki in internetne tehnologije

Kot pri mnogih drugih portalih lahko tudi naš uporablja piškotke in druge tehnologije, ki nam olajšajo dostavo vsebine glede na vaša področja zanimanja, obdelavo rezervacij ali zahtev in/ali analiziranje značilnost vaših obiskov.

Piškotki se sami po sebi ne morejo uporabljati za razkritje vaše osebne identitete. Ko dostopate do naših spletnih strani, ta informacija našim strežnikom identificira lastnosti vašega brskalnika, vendar ne identificira vas.

Če želite kadar koli izbrisati ali onemogočiti piškotke na svojem računalniku, lahko posodobite nastavitve svojega brskalnika.

Varstvo osebnih podatkov otrok

Kamp Lupis ne želi in nima namena zbirati osebnih podatkov oseb, mlajših od 14 let, jih na noben način ne bo uporabljal in jih ne bo dal tretjim osebam. Osebni podatki otroka in staršev se na zahtevo staršev izbrišejo iz naše baze podatkov.

Sprememba podatkov

Za pregled svojih osebnih podatkov, posodobitev, popravek ali izbris podatkov se lahko v vsakem trenutku obrnete na nas. Do tega trenutka za navedene namene uporabljamo vaše stare podatke.