Zanimljive i zapanjujoće činjenice

Jeste li znali:

 • Da je Pelješac drugi po veličini hrvatski poluotok i da na površini od 348 km2 gdje se nadmorska visina penje od 1 do 962 m živi otprilike 8000 tis ljudi od kojih većina u Orebiću.
 • Da je Pelješac dug 77 km, a obalna linija mu je dugačka 200 km, od čega na rt Lovište otpada otprilike 35 km obalne linije.
 • Da je Lovište najmlađe naselje na Pelješcu te da se prvi stanovnik doselio 1878 godine s Hvara. Njemu su se kasnije pridružili doseljenice s Nakovane. Lovište danas ima otprilike 250 stanovnika, a prvi turisti stigli su već 1935 godine.
 • Da samo dalmatinsko priobalje i otoci u Hrvatskoj imaju pravu mediteransku klimu, te da se broj sunčanih u Lovištu penje i do 3000 na godinu što je više i od najsunčanijeg otoka Hvara koji se nalazi preko puta Lovišta.
 • Da Lovište u odnosu na pretežno brdovitu građu Pelješca ima blagi reljef, nije tranzitno, a smještenost u prirodnoj uvali štiti ga od jakih vjetrova.
 • Da je najviši vrh Pelješca sv. Ilija (962 m) jedan od najljepših vidikovaca u Hrvatskoj te jedno od najbogatijih nalazišta samoniklih orhideja u Hrvatskoj.
 • Da je samo na Pelješcu, a osobito na području Lovišta opstao čagalj – vrsta kojota koja se noću javlja dugim zavijanjem.
 • Da u akvatoriju uz obale Lovišta možete naći zakonom zaštićeni najveći školjkaš Jadrana – periska koju se može naći isključivo u čistom moru.
 • Da je u Lovištu zabilježeno više od 100 vrsta ptica.
 • Da se na Pelješcu proizvode najbolja vina u Hrvatskoj te da su Dingač i Postup prva hrvatska zaštićena vina( 1961. / 1967. god.)
 • Da je Pelješac najznačajnije područje u Hrvatskoj za uzgoj školjaka, a osobito malostonski zaljev te obale Brijeste.
 • Da je Viganj na Pelješcu jedno od najpoznatijih mjesta na svijetu za surfing i kite-surfing zahvaljujući snažnom vjetru u Pelješkom kanalu.
 • Da se najveći dio naselja na Pelješcu nalazi u unutrašnjosti zbog višestoljetne poljoprivredne osnove koja je stanovništvo okretala prema unutrašnjosti, a i dugotrajne izloženosti pljačkaških pohoda gusara.
 • Da je Pelješac bio u sastavu Dubrovačke Republike gdje je imao status knežije, a da je sjedište kneza bilo u Stonu koji je bio od strateške važnosti za kontrolu plovidbe oko Neretve i u Mljetskom kanalu.
 • Da je Ston i Stonske zidine izgradila Dubrovačka Republika kako bi zaštitila stonsku solanu – drugi izvor prihoda u Dubrovačkoj Republici.
 • Da je Dubrovačku Republiku ukinuo Napoleon Bonaparte 1808. godine nakon čega je pripala Austro-Ugarskoj, a zanimljivo je da su Francuzi za vrijeme kratke vlasti izgradili nekoliko puteva koji se i danas koriste.
 • Da je Dubrovnik u 15. St. imao 40 000 stanovnika što ga je činilo jednim od najvećih gradova u Europi, London je u to vrijeme imao 40 000 stanovnika, a Firenca 100 000 stanovnika.
 • Da je pomorska flota Dubrovačke Republike u 16. St. imala oko 40 000 pomoraca i 180 velikih brodova i bila je među najvećima na Mediteranu.
 • Da je Orebić u Dubrovačkoj Republici bio sjedište kneza od 14. Do 19. St. i važan centar brodogradnje gdje se izrađivao veliki dio brodova dubrovačke trgovačke mornarice.
 • Da se u Dubrovniku danas nalazi 1436 građevina pod zaštitom UNESCO-a.
 • Da je Arboretum Trsteno u blizini Dubrovnika osnovan u 15. St. i najstariji je arboretum na svijetu.
 • Da je Mljet najstariji hrvatski nacionalni park proglašen 1960. god. i obuhvaća trećinu otoka Mljeta.
 • Da je otok Korčula koji se nalazi preko puta poluotoka Pelješca, naseljen već od Grka i Rimljana, šesti po veličini hrvatski otok, i drugi hrvatski otok po broju stanovnika nakon Krka, s otprilike 16 000 stanovnika.