Srce Dalmacije

„ Slušajući dalmatinske klape, shvatio sam da Hrvati imaju dušu koju bi trebalo pokazati svijetu“, rekao je Paulo Coelho. I stvarno, slušanje dalmatinske klape vodi vas direktno u srce Dalmacije. Od davnina Dalmatinci svoje emocije i ljubav pretaču u klapsku pjesmu. U tim pjesmama izrazite melodioznosti upoznat ćete istinsku Dalmaciju. Ovdje priča dobiva smisao. Pjeva se o nadvladavanju teških trenutaka u povijesti, ali i o svakodnevnim doživljajima. Inspiracija je prekrasan krajolik i ljubav prema njemu. Morsko prostranstvo, plovila i svjetionici, ljubav između dvoje ljudi, svakodnevica… sve te emocije pretočene u pjesmu koju izvodi grupa prijatelja kako bi olakšali dušu, a pjesma odzvanja Dalmacijom. Klapsko pjevanje UNESCO je 2012 godine uvrstio na popis svjetske nematerijalne baštine. Predstavljamo Vam simboličku himnu Dalmacije „ Dalmatino povišću pritrujena“ i dvije prekrasne ljubavne pjesme! Uživajte i nemojte propustiti u živo doživjeti ljepotu klapskog pjevanja na Vašem odmoru!

Dalmatino, povišću pritrujena
Pute, laze pizon dubli tovari
Gustirne žedne mijun sići i lati
Konkulana škina težakov od motik
Po žurnatin pritrujena
Prage kalet žnjutin dubli puntari

Naboj Dalmatine rebati na drači
Kroz kadene dicu čićan pasli
A judi driti ka kolone
Dalmatino, povišću pritrujena

Intradu pravice s tilin štrukali
Dalmatino, povišću pritrujena
Rod puntarski resa na drači
Dalmatino, povišću pritrujena

Ditinstvon gladnin povist štukali
Dalmatino, povišću pritrujena
Kroz kadene dicu čićan pasli
A judi driti ka kolone
Dalmatino, povišću pritrujena

Dalmacijo, poviješću premorena
Puteve i prolaze, natovareni namirnicama, udubljivali magarci
Bunare žedne, gotovo isušene, miluju vjedra i poljevače (voda je dragocijena – nema puno prirodnih izvora)
Savijena leđa zemljoradnika od rada motikom ( oruđe za kopanje)
Po nadničenjima – radu za nadnicu – dnevnicu premorena
Kamene ploče uskih uličica gležnjevima udubljivali buntovnici, rodoljubi,zagovaratelji narodnih prava

Pjesma Dalmacije odjekuje na kamenjaru
Žene kroz lance – u teškim uvjetima života dojile – othranjivale djecu
A ljudi uspravni – nepokolebljivi poput kamenih navezaka – stupova
Dalmacijo, poviješću premorena

Poreznu obavezu životima – tijelima nadomještali
Dalmacijo, poviješću premorena
obunjenički rod odrastao na trnju
Dalmacijo, poviješću premorena

Djetinjstvom gladnim povijest nadograđivali
Dalmacijo, poviješću premorena
Kroz lance othranjivali djecu
A ljudi uspravni poput kamenih stupova
Dalmacijo, poviješću premorena

Ovo su ljubavne klapske pjesme:

VILO MOJA

Skoro saki put
kad se mi pogjedamo
ti i ne odzdravis
ko da se ne poznamo

A da mi te sebi zvat
kad ces zaspat
prvo sna da ti recen
da volin te jos

Ref.
Vilo moja
ti si moj san, ti si moj san
a lagje bilo bi da si tuja m
da te ne poznan, da te ne znan

VILO MOJA

Skoro svaki put
kad se mi pogledamo
ti me ne pozdraviš
kao da se ne poznajemo

A da mi te je k sebi zvati
Kada pođeš spavati
Prije sna da ti kažem
Da volim te još

Ref.
Vilo moja
ti si moj san, ti si moj san
A lakše bilo bi da si tuđa mi
Da te ne poznajem, da te ne znam

VRIME O’ MIŽER’JE

Samo jubav ostaje
Vrime o’ mižer’je

Čuvaj za me pokraj sebe misto
Neka je u tisno
Kad se opet rodin ja ću isto
Jerbo je vrime o’ mižer’je
Jerbo nam samo jubav ostaje

Vrata raja ti otvori za me
Kontra tramuntane
Di je bolji svit
Di je lice Gospa Ružarice
Di će nebo za me Tebe providit

TEŠKO VRIJEME

Samo ljubav ostaje
Teško je vrijeme

Čuvaj za mene mjesto uz sebe
Makar mi bilo tijesno
Kad se opet rodim, ja ću sve ponoviti
Jer je teško vrijeme
Jer nam samo ljubav ostaje

Vrata raja ti otvori za mene
Usprkos tramuntani – hladnom vjetru
Tamo gdje je bolji svijet
Gdje je lice Gospe – Djevice – Bogorodice
Gdje će nebo za mene
Providjeti tebe

https://www.youtube.com/watch?v=M3KfsrDbGtU